Możesz uzyskać dofinansowanie
do szkoleń nawet do 100% jego wartości

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest funduszem celowym stanowiącym wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem funduszu jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z inicjatywy pracodawcy. O środki może ubiegać się każda jednostka organizacyjna. Pracodawcy zatrudniający do 10 osób mogą otrzymać 100% dofinansowania a dla pracodawców zatrudniających powyżej 10 – 80% dofinansowania kosztów kształcenia.

Żródło https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie do właściwego PUP zgodnie z siedzibą firmy lub miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek pracodawcy dotyczący dofinansowania powinien wpisywać się w określane corocznie priorytety. Wśród priorytetów na rok 2023 znalazły się m. in.:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych właściwych Powiatowych Urzędów Pracy.

Masz pytania o dofinansowanie do swojego szkolenia?

Z przyjemnością pomożemy przebrnąć przez formalności,
czy dobrać szkolenie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Unijne środki z Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

Fundusze Unii Europejskiej to kolejna z propozycji pozyskania dofinansowania na szkolenia pracowników.

Baza usług rozwojowych, czyli…

Bezpłatna, dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, platforma z usługami rozwojowymi, takimi jak: szkolenia, kursy, coaching czy doradztwo. Platforma utworzona została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znajdziesz tam terminy oraz zaufanych organizatorów szkoleń. Korzystanie z platformy jest dla wszystkich bezpłatne. Natomiast z dofinansowania z Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych, czyli ze środków Unii Europejskiej, mogą skorzystać tylko firmy z sektora MMŚP.