Polityka Jakości

Znamy i monitorujemy potrzeby rynku i Klientów. Współpracujemy z najlepszą kadrą dydaktyczną. Jesteśmy w stanie zaoferować najwyższej jakości szkolenia i usługi poszkoleniowe, które w znaczący sposób podnoszą kwalifikacje pracowników i  przyczyniają się do rozwoju ich dalszej kariery zawodowej czy uzyskaniu zatrudnienia.

Działania te realizujemy przez:

  1. Rozwój oferty szkoleniowej i programowej zgodnie z oczekiwaniami Klientów i zmianami zachodzącymi na krajowym i międzynarodowym rynku.
  2. Przygotowanie oferty dotyczącej szkoleń dedykowanych na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań potrzeb Klienta.
  3. Spełnianie wymagań związanych z jakością świadczonych usług oraz założeń powstałych w procesie badania potrzeb Klienta.
  4. Zachowanie poufności danych w całym procesie wykonywania usługi i po jej zakończeniu dla Klienta.
  5. Poszanowanie praw autorskich – materiałów dydaktycznych dostarczonych i tworzonych na potrzeby szkolenia jak i informacji udostępnianych przez Klienta w trakcie i po zakończeniu usługi.
  6. Kadra trenerska ciągle doskonali swoje kompetencje aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie.
  7. Doskonalenie usług szkoleniowych poprzez bezpośredni kontakt z Klientem, wykonywanie analizy potrzeb szkoleniowych przez specjalistę z dziedziny, której ma dotyczyć szkolenie oraz udostępnianie ankiet wstępnych i podsumowujących szkolenie.
  8. Działanie zgodne z prawem i zasadami etyki biznesowej.