O mnie

Zuzanna Popławska Trener Biznesu, Certyfikowany Trener i Coach PCM ®

Specjalista w zakresie obsługi klienta, technik sprzedaży i merchandisingu oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania i efektywnej komunikacji. Ekspert i praktyk z 20-letnim doświadczeniem managerskim w obszarze Customer Experience i tworzenia klientocentrycznej kultury organizacyjnej. Wiedzę i doświadczenie zdobywałam jako manager w polskich i zagranicznych firmach. Prowadziłam własną działalność gospodarczą zatrudniając 21 osób oraz zarządzałam siecią sklepów detalu własnego i franczyzowego jednej z wiodących w Polsce spółek w branży FMCG.

Zawsze stawiam człowieka w centrum, dlatego tworzone strategie nastawione są na zapewnieniu pozytywnych doświadczeń zarówno pracownikom jak i klientom. W pracy łączę wiedzę z obszaru marketingu i HR z nowoczesnymi metodami badawczymi oraz narzędziami warsztatowymi z obszaru service design, design thinking i przede wszystkim customer experience. Zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą oraz projektowaniem systemów motywacyjnych.

Jestem trenerem z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w projektowaniu oraz osobistym prowadzeniu szkoleń na temat obsługi Klientów, rozwiązywania konfliktów oraz budowaniu motywacji w zespołach w różnych branżach. Praktyczna wiedza, zdobyta w dotychczasowym doświadczeniu, pozwala odnieść się do problemów Klientów w indywidualny sposób. Każde szkolenie, każdy projekt szkoleniowo-doradczy przygotowuje w oparciu o zbadane potrzeby uczestników szkoleń / firm.

Ukończyłam MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym, magister finansów i handlu międzynarodowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie, ciągle rozwijająca się zgodnie z zasadą Life Long Learning (nauka przez całe życie) – uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów aby zadbać i zapewnić by przekazywana wiedza była na jak najwyższym poziomie.

Współpracuję między innymi z: