Szkolenie online: Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.

Projekt skierowany dla osób pracujących i/lub zamieszkujących obszar woj. śląskiego

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie z metodami zarządzania czasem i zadaniami na home office,
 2. Zapoznanie z koncepcjami przygotowania i organizacji miejsca pracy,
 3. Poznanie różnych metod komunikacji w pracy zdalnej, w tym motywacja i dyscyplina,
 4. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem,
 5. Poznanie metod pracy na wspólnych plikach.

Efekty szkolenia:

 1. Uczestnik potrafi skutecznie złożyć pismo poprzez dostępne kanały doręczeń elektronicznych z wykorzystaniem platformy usług elektronicznych,
 2. Uczestnik potrafi wybrać stosowne metody zarządzania czasem i zadaniami na home office,
 3. Uczestnik potrafi wybrać stosowne metody zarządzania czasem i zadaniami na home office,
 4. Uczestnik potrafi zastosować różne metody komunikacji w pracy zdalnej,
 5. Uczestnik potrafi motywować i dyscyplinować się
 6. Uczestnik potrafi wykorzystać dostępne zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem
 7. Uczestnik potrafi pracować na wspólnych plikach

Program szkolenia:

Zarządzanie czasem i zadaniami na home office,
Przygotowanie i organizacja miejsca pracy,
Komunikacja w pracy zdalnej, motywacja i dyscyplina,
Cyberbezpieczeństwo,
Praca na wspólnych plikach.