Szkolenie online: Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych.

Projekt skierowany dla osób pracujących i/lub zamieszkujących obszar woj. śląskiego

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie z omówieniem różnych modeli chmur i rodzajów usług w chmurze,
 2. Poznanie możliwych i dostępnych zabezpieczeń,
 3. Zapoznanie z różnymi atrybutami tożsamości w systemach informatycznych,
 4. Zapoznanie z zarządzaniem w utworzonej chmurze,
 5. Monitorowanie pracy w chmurze,
 6. Poznanie systemów raportowania,
 7. Omówienie standardów prywatności i zgodności i ochrony danych.

Efekty szkolenia:

 1. Uczestnik zna różne modele chmur i rodzaje usług w chmurze,
 2. Uczestnik potrafi korzystać z możliwych i dostępnych zabezpieczeń,
 3. Uczestnik wie, jak zarządzać różnymi atrybutami tożsamości w systemach informatycznych,
 4. Uczestnik potrafi zarządzać pracą w utworzonej chmurze,
 5. Uczestnik potrafi monitorować pracę w chmurze,
 6. Uczestnik potrafi zastosować standardy prywatności i zgodności i ochrony danych.

Program szkolenia:

1) Modele chmur i rodzaje usług w chmurze,
2) Zabezpieczenia,
3) Tożsamość,
4) Zarządzanie,
5) Monitorowanie,
6) Raportowanie,
7) Standardy prywatności,
8) Zgodności i ochrony danych.