Szkolenie online: Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.

Projekt skierowany dla osób pracujących i/lub zamieszkujących obszar woj. śląskiego

Cele szkolenia:

  1. Omówienie zasad prawnych wpływu e- dokumentu oraz doręczenia elektronicznego,
  2. Zapoznanie się z metodyką postępowania z dokumentacją w systemie EZD i w systemie tradycyjnym,
  3. Znaczenie e-podpisu,
  4. Poznanie dostępnych kanałów doręczeń elektronicznych i platform usług elektronicznych.

Efekty szkolenia:

  1. Uczestnik zna zasady funkcjonowania e-dokumentu i doręczenia elektronicznego,
  2. Uczestnik zna zagadnienia związane z zarządzaniem dokumentacją w elektronicznym i tradycyjnym systemie obiegu dokumentów,
  3. Uczestnik potrafi wykorzystywać e-podpis i zna konsekwencje jego użycia,
  4. Uczestnik potrafi skutecznie złożyć pismo poprzez dostępne kanały doręczeń elektronicznych z wykorzystaniem platformy usług elektronicznych.

Program szkolenia

I. Dokument elektroniczny w administracji – współczesne zarządzanie dokumentacją
• Systemy wykonywania czynności kancelaryjnych,
• Pojęcie dokumentu, pisma, sprawy, teczki,
• Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w różnej postaci,
• Czy pismo wysłane e-mailem wszczyna sprawę?
• Postępowanie z dokumentem elektronicznym w jednostce od wpływu, wytworzenia, wysłania po archiwizację,
• Wdrożenie EZD w organizacji,
• Archiwum dokumentów elektronicznych.


II. E-procedury w postępowaniu administracyjnym
• Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym – art. 14 KPA,
• Wpływ dokumentu elektronicznego – ustalenie daty wszczęcia postępowania,
• Elementy dokumentów elektronicznych. Podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany, osobisty),
• Walidacja i weryfikacja podpisu elektronicznego,
• Pieczęć elektroniczna- nowy środek identyfikacji elektronicznej,
• Doręczenie elektroniczne – prawne aspekty skuteczności doręczeń elektronicznych,
• Jak prawidłowo podpisać decyzję administracyjną?

IV. Dostępne platformy usług elektronicznych i zasady korzystania
• PUE ZUS,
• Internetowe Konto Pacjenta,
• E-deklaracje.


V. ePUAP2 platforma w praktyce
• Widok ekranu spraw i opis sprawy,
• Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane,
• Opis zdarzenia i spraw z nim związanych,
• ePUAP2 bezpłatna skrzynka podawcza,
• Odbieranie dokumentów,
• Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu,
• Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie),
• Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu,
• Wysyłanie dokumentów,
• Przenoszenie dokumentów między skrytkami,
• Przekazywanie dokumentów wg właściwości,
• Sporządzanie kopii roboczej,
• Przeglądanie raportów,
• Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany),
• Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nieposiadających konta instytucji.