Komunikacja w zespole dla managerów i kadry zarządzającej.

Cele szkolenia:

Zwiększenie świadomości własnego sposobu komunikacji w pracy zespołowej oraz różnic osobowościowych w tym zakresie.

Rozwój umiejętności właściwej identyfikacji utrudnień w porozumiewaniu się.

Rozwój umiejętności stosowania technik komunikacyjnych skutecznych w pracy zespołowej

Rozwój umiejętności stosowania komunikatów asertywnych, pozytywnych oraz nastawionych na przełamywanie barier komunikacyjnych i zwiększanie nastawienia na współpracę.

Poznanie metod radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz zastosowanie technik komunikacyjnych w tych sytuacjach.

Poznanie technik w sytuacji konieczności przeprowadzenia:

 • Rozmowy motywującej
 • Rozmowy korygującej
 • Rozmowy oceniającej
 • Rozmowy dyscyplinującej
 • Zwolnienia pracownika

Program szkolenia:

Szkolenie realizowane w 4 blokach szkoleniowych każdy po 2 dni na Sali.

Dodatkowo każdy uczestnik w trakcie trwania szkolenia po każdym z modułów uczestniczy 2 razy po 3 godziny w spotkaniach indywidualnych w celu omówienia sposobów zastosowania wiedzy nabytej na szkoleniu.

W trakcie trwania szkolenia proponujemy po dwóch i następnie w 4 bloku spotkanie w całej grupie celem wymiany doświadczeń i wiedzy między uczestnikami.

Blok I

Komunikacja zespołowa

 • Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na Twoją komunikację i komunikację w zespole.
 • Sposoby na usprawnienie komunikacji
 • Podstawowe błędy komunikacyjne

Techniki doskonalenia komunikacji 

 • Dopasowanie intencji i rezultatów w komunikacji
 • Język – sztuka budowania wypowiedzi jasnych i jednoznacznych 
 • Metodyka słuchania i stawiania konstruktywnych pytań 
 • Co mówić i w jaki sposób, aby mieć pewność jasności i przejrzystości sytuacji

Typy osobowości determinujące zachowania

 • Jakie cechy indywidualne różnicują zespół ze względu na komunikację
 • Jak odbierane i interpretowane są komunikaty i jak reagują różne typy osób
 • Sposoby na komunikację z zespołem wykorzystując – Typy osobowości

Blok II

Przełamywanie blokad informacyjnych i komunikacyjnych

 • Jak radzić sobie z sytuacją atakowania osoby, a nie argumentów?
 • Jak radzić sobie z atakiem, skupianiem się na rzeczach nieistotnych, odchodzeniem od tematu, reakcjami obronnymi?
 • Komunikacja oparta na emocjach a komunikacja oparta na faktach

Techniki asertywności i oddziaływania na innych

 • Język – sztuka budowania wypowiedzi jasnych i jednoznacznych 
 • Budowanie argumentacji – jakość i spójność
 • Asertywność – techniki wyrażania potrzeb, opinii, myśli, uczuć
 • Techniki wywierania wpływu

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 • W jaki sposób reagujemy, a jak reagują inni na sytuacje konfliktowe
 • Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej
 • W jaki sposób rozmawiać o konflikcie i w konflikcie
 • Sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych a niebezpieczeństwa unikania konfliktów

Blok III

Rola managera w zespole

 • Ustalanie celów i zadań
 • Delegowanie zadań
 • Sposoby na sprawdzenie wyników
 • Korygowanie pracy zespołu
 • Rozmowa motywująca
 • Spotkania zespołu – o czym i jak prowadzić spotkanie.

Rozmowa w sprawie wyznaczanie celów i zadań

 • Schemat prowadzenia rozmowy
 • Pułapki w trakcie rozmowy
 • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie rozmowy
 • Jak spowodować aby pracownik wyszedł z rozmowy zmotywowany

Rozmowa sprawdzająca wyznaczone cele

 • Schemat prowadzenia rozmowy
 • Pułapki w trakcie rozmowy
 • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie rozmowy
 • Jak spowodować aby pracownik wyszedł z rozmowy zmotywowany

Rozmowa motywująca pracownika

 • Schemat prowadzenia rozmowy
 • Pułapki w trakcie rozmowy
 • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie rozmowy
 • Jak spowodować aby pracownik wyszedł z rozmowy zmotywowany

Blok IV

Rozmowy z pracownikami obarczone emocjami i stresem

Rozmowa korygująca – wtedy kiedy chcemy zwrócić uwagę i oczekujemy zmiany zachowania

 • Schemat prowadzenia rozmowy
 • Pułapki w trakcie rozmowy
 • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie rozmowy
 • Jak spowodować aby pracownik wyszedł z rozmowy zmotywowany

Rozmowa w celu ustalenia planu naprawczego – dajemy ostatnią szanse

 • Schemat prowadzenia rozmowy
 • Pułapki w trakcie rozmowy
 • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie rozmowy
 • Jak spowodować aby pracownik wyszedł z rozmowy zmotywowany

Zwolnienie pracownika

 • Schemat prowadzenia rozmowy
 • Pułapki w trakcie rozmowy
 • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie rozmowy

Spotkanie zespołu

 • Cel spotkania
 • Role na spotkaniu
 • Prowadzenie spotkania
 • Czas trwania
 • Konflikty na spotkaniu
 • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie spotkania
 • Podsumowanie spotkania

Techniki prowadzenia szkolenia:

 • Wykłady
 • Dyskusje z uczestnikami
 • Case study
 • Ćwiczenia uczestników moderowane przez trenera

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!