Negocjacje zakupowe i sprzedażowe.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności negocjacyjnych zespołów sprzedażowych i zakupowych

Korzyści (efekty szkolenia):

W wyniku realizacji szkolenia uczestnicy:

 1. uzyskają:     
  1. wiedzę na temat procesu negocjacji.
  1. Sposoby planowania negocjacji – sposób planowania kluczowych elementów.
 2. wiedzę na temat stylów negocjacyjnych i sposobów wykorzystania w trakcie rozmowy,
 3. świadomość swojego oddziaływania na rozmówcę,
 4. praktyczne techniki prowadzenia negocjacji.
 5. Wiedzę jak istotna jest z punktu widzenia zyskowności firmy walka o każda transakcje i marżę.
 6. będą potrafili :
 7. określić znaczenie czynników wpływających właściwe prowadzenie negocjacji, 
 8. świadomie używać właściwego stylu  negocjacji, 
 9. prowadzenia negocjacji przez wykorzystanie technik negocjacyjnych,
 10. opracować strategię prowadzenia negocjacji – przygotowanie planu negocjacji w celu uzyskania najlepszych warunków zakupu lub sprzedaży.
 11. Ustalić ostateczną cenę zakupu lub sprzedaży, która będzie składową ceny zakupu, kosztów bezpośrednich i pośrednich sprzedaży. Cena ta jest granicą negocjacji, która jest nieprzekraczalna.
 12. Analizować  i wykorzystywać wszystkie kluczowe elementy oferty w trakcie negocjacji z klientem.
 13. Wykorzystać w trakcie negocjacji wszystkie poza cenowe elementy oferty.

Metody pracy:

Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.

Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania

Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału jej uczestników.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą następujące techniki:

 • ćwiczenia (np. gry, mini symulacje), wprowadzające do tematu,
 • większe struktury ćwiczeniowe – dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności,
 • krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia,
 • kwestionariusze autodiagnozy pozwalające scharakteryzować się w dyskutowanych wymiarach,
 • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach i/lub na forum,
 • symulacje i scenki rozwijające konkretne umiejętności,
 • plenarne dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje.

MATERIAŁY:

Uczestnicy otrzymują skrypt zawierający informacje poruszane na szkoleniu i materiały do pracy w trakcie zajęć.

Dodatkowe 2 dni  pracy z trenerem do wykorzystania przez grupę w celu rozwiązania  rzeczywistych problemów i przypadków życia codziennego.  Dodatkowe dwa dni mogą odbyć się w siedzibie firmy w czasie normalnego dnia pracy.

Program szkolenia:

Czynnik wpływające na proces negocjacji

 • Co to są negocjacje i w jakich sytuacjach należy stosować.
 • Co ma wpływ na negocjacje.
 • Gra strategiczna

Techniki i style negocjacyjne

 • Style negocjacyjne – wykład.
 • Techniki komunikacyjne.
 • Techniki i przykłady wykorzystania.

Wykorzystania podstawowych technik negocjacyjnych – ćwiczenia w grupach.

Podsumowanie najważniejszych technik negocjacyjnych.

Praktyczne rady w procesie negocjacji

Ćwiczenie umiejętności negocjacyjnych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!