Zarządzanie ludźmi (kierowanie).

Grupa docelowa:

Kadra Menedżerska

Cele szkolenia:

Celem podstawowym szkolenia jest praktyczny aspekt pracy menedżerskiej, pozwalający wyznaczać i realizować cele w organizacji, z uwzględnieniem podstawowego zakresu czynności menedżerów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak budować i wzmacniać autorytet
 • Jak organizować pracę na stanowiskach menedżerskich
 • Jakie narzędzia zarządzania wspomagają pracę współczesnych menedżerów

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności:

 • Planowania procesów związanych z zarządzaniem
 • Stosowania narzędzi współczesnego menedżera
 • Efektywnego komunikowania się z zespołem

Uczestnicy uświadomią sobie:

 • Jak stosując narzędzia menedżerskie realizować cele organizacji
 • W jaki sposób właściwe zarządzanie wpływa na efektywność zespołu
 • Jaki wpływ na zarządzanie ma obowiązująca w organizacji kultura organizacyjna

Program szkolenia:

1. Menedżer w organizacji – Autorytet menedżera
           Ćwiczenie: Film – uczestnicy analizują sceny z filmu pod kątem budowania autorytetu, a
           następnie w trakcie panelu dyskusyjnego wskazują na obszary, szczególnie ważne z punktu
           widzenia budowania autorytetu menedżera. 

 • Autorytet menedżera i jego wpływ na efektywność zespołu
 • Pojęcie autorytetu
 • Funkcje i atrybuty autorytetu
 • Funkcje menedżerskie a zadania przywódcy

2. Doskonalenie umiejętności kierowniczych
Ćwiczenie: Wieża – uczestnicy otrzymują do realizacji zadanie, które realizować będą w różnych rolach zespołowych.

 • Model Herseya i Blancharda
 • Zarządzanie sytuacyjne i jego wpływ na efektywność zespołu
 • Dopasowanie stylu kierowania do dojrzałości zespołu

Test „Przywództwo sytuacyjne a efektywność zespołu.”

3. Rola menedżera w budowaniu zespołu

Ćwiczenie „Brygada antyterrorystyczna” – celem podstawowym ćwiczenia będzie przeanalizowanie zachowań przywódczych pod silną presją oraz omówienie procesu grupowego i roli menedżera na tle tegoż procesu.

 • Wizja zespołu
 • Grupa a zespół
 • Etapy formowania się zespołu
 • Ustalanie relacji w zespole
 • Ocena potencjału zespołu i dostosowanie do niego stylu zarządzania
 • Czego mogę się spodziewać po pracownikach i zespole (role grupowe, SWOT zespołu)

Case studies: trudne przypadki z pracownikami – uczestnicy szkolenia analizują trudne przypadki z własnego podwórka, a następnie dopasowują adekwatne do sytuacji reakcje.

4.  Komunikacja w zarządzaniu zespołem

 • Znaczenie komunikacji pionowej i poziomej w organizacji
 •  Komunikowanie wizji i celu
 •  „Kretowisko”, czyli bariery w komunikacji zespołowej i sposoby ich eliminowania

Ćwiczenie „Moje expose”  – uczestnicy otrzymają zadanie wygłoszenia  krótkiego expose przed nowo przyjętymi pracownikami.

5. Jak budować efektywność pracy zespołu?

Panel dyskusyjny: Zadania zespołowe, jako specyficzny rodzaj celu

 • Ocena możliwości wykonania zadań
 •  Organizowanie pracy zespołu
 •  Angażowanie zespołu w życie organizacji

6. Delegowanie zadań

       Ćwiczenie: „Problemy Marcina z delegowaniem – uczestnicy analizują studium przypadku
      dotyczące błędów i ich konsekwencji w obszarze delegowania zadań.

 • Kontrola realizacji zadań i egzekwowanie wymagań stawianych przed pracownikami
 • Wpływ zakończenia zadania na motywację do pracy
 •  Badanie przyczyn niepowodzeń
 •  Delegowanie a odpowiedzialność

Ćwiczenie: warsztat symulacyjny – delegowanie w praktyce.

7. Efektywna komunikacja podstawowym narzędziem szefa.

 • Ocenianie podwładnych (pozytywne informacje zwrotne, negatywne informacje zwrotne, komunikaty typu TY i typu JA)
 •  Komunikacja asertywna w kontakcie z pracownikami
 • Dobry przepływ informacji w grupie pracowników

Warsztat praktyczny: Specyficzne sytuacje komunikacyjne (zebrania z pracownikami, komunikacja z pracownikiem a komunikacja z zespołem)

8. Rozwój osobisty przywódcy

 • Źródła autorytetu menedżera
 • Autodiagnoza własnych umiejętności liderskich

Ćwiczenie: Określenie obszarów indywidualnego rozwoju


9. Podsumowanie szkolenia

 • Błędy w kierowaniu i ich konsekwencje
 • Zebranie najlepszych praktyk
 • Zadania na przyszłość

10. FOLLOW UP

 • Uczestnicy pracują na własnych problemach zdefiniowanych od ostatniego szkolenia
 • Definiują problemy, a następnie omawiają, w jaki sposób sobie z nimi poradzili
 • Trener udziela informacji zwrotnej

PROPONOWANE METODY SZKOLENIOWE:
Celem zwiększenia zaangażowania uczestników, proponujemy zastosowanie aktywnych metod treningowych, pozwalających na zwiększenie efektu przyswajania wiedzy.

 • Techniki niekonwencjonalne

– gry symulacyjne z udziałem uczestników,

– case study / studia przypadku,
– ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • Dyskusje problemowe pozwalające na

– odzwierciedlenie własnych zachowań z przeprowadzonych ćwiczeń,
– skuteczne wykorzystanie osiągnięć wypracowanych na treningu.

 • Wykład / prezentacja
 • prezentacja zagadnień z dyskusją problemową – aktywny kontakt z uczestnikami poprzez wspólne odnoszenie się do zagadnień merytorycznych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!