1 lipca 2022 r.: zmiany w PIT, ryczałcie oraz w karcie podatkowej.

Od dnia 1 lipca 2022 r. czeka nas kolejna i najgłębsza „poprawka” Polskiego Ładu. Zmiany dotyczą zarówno pracowników, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą. Zakładają m.in. obniżenie dotychczasowej stawki PIT z 17% do 12%, zmianę kwoty zmniejszającej podatek, likwidację ulgi dla klasy średniej, przebudowanie systemu poboru zaliczek PIT przez pracodawców, wprowadzenie kompleksowego uregulowania składania oświadczeń przez pracowników, możliwości ukosztowienia/odliczenia części składki zdrowotnej, wprowadzenia tzw. „hipotetycznego podatku należnego za rok podatkowy 2022”, poprawienia niektórych zmian wprowadzonych Polskim Ładem (np. ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Analizy nadchodzących zmian nie ułatwia fakt, że zmiany będą stosowane w różnym horyzoncie czasowym: wstecznie (od dnia 1 stycznia 2022 r.), na bieżąco (od dnia 1 lipca 2022 r.) oraz od kolejnego roku podatkowego (od dnia 1 stycznia 2023 r.). Powoduje to istotne komplikowanie zarówno dla procesów zaliczkowania PIT, jak również dla finalnego rozliczenia rocznego 2022 r.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie na nadchodzące zmiany. W celu uzyskania większej efektywności „transferu wiedzy” zdecydowaliśmy się podzielić szkolenie na dedykowane panele dotyczące m.in. obowiązków płatnika, panele dedykowane rozliczeniom firm, zmiany dotyczące różnych grup podatników (pracowników oraz JDG), z dodatkowym podziałem terminów, od których je stosujemy. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przepisy przejściowe, które odgrywają kluczową rolę w przypadku zmian w  trakcie roku podatkowego.

Korzyści:

 • kompleksowe omówienie nadchodzących zmian,
 • materiały szkoleniowe, które przydadzą Ci się w przyszłości,
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy działów odpowiadających za rozliczenia pracownicze
 • pracownicy biur rachunkowych
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program szkolenia:

I.       Zmiany dotyczące różnych grup podatników PIT.

 1. Stawka 12% i nowa skala podatkowa:
 • dla kogo?
 • nowa kwota zmniejszająca podatek – dlaczego uległa zmniejszeniu?
 • od kiedy?
 • umowy zlecenia do 200 zł, a stawka 12%,
 • dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., a stawka 12%
 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej (UKŚ):
 • rozliczenie UKŚ w zeznaniu za rok 2022,
 • co z dochodami od stycznia do czerwca 2022 r.?
 • UKŚ a dochody uzyskane w lipcu i kolejnych miesiącach 2022 r.

II.     Zagadnienia dotyczące opodatkowania firm.

 1. Zmiany w podatku liniowym:
 • ukosztowienie/odliczenie składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej:
  • KUP czy odliczenie?
  • obowiązujące limity,
  • od kiedy?
  • odliczenia a danina solidarnościowa.
 • przebudowanie odliczeń w podatku liniowym oraz ich wpływ na zaliczki,
 • zaliczka za czerwiec 2022 r. płatna w lipcu 2022 r. – które przepisy stosujemy?
 • zaliczki uproszczone za miesiące od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.
 1. Zmiany dotyczące zaliczki JDG na skali podatkowej:
 • wpływ kwoty wolnej i 1/12 zmniejszającej podatek
 • kiedy można nie uiszczać zaliczki?
 • zaliczka za czerwiec 2022 r. płatna w lipcu 2022 r. – które przepisy stosujemy?
 • zaliczki uproszczone za miesiące od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.
 1. Działalność gospodarcza – zmiana formy opodatkowania wybranej na początku roku 2022 po zakończeniu roku 2022:
 • przejście z podatku liniowego na skalę
 • przejście z ryczałtu na skalę
 • jak zaprowadzić PKPiR dla „byłego” ryczałtowca?
 • czy można przejść z ryczałtu na podatek liniowy i odwrotnie?
 • w jakim terminie należy dokonać zmiany?
 • czy zmiana w odniesieniu do roku 2022 powoduje automatyczną kontynuację tej formy opodatkowania w roku 2023?
 1. Działalność gospodarcza – zmiana formy opodatkowania wybranej na początku roku 2022 w trakcie
  2022 r.:
 • które formy opodatkowania można zmienić?
 • termin na dokonanie zmiany,
 • obowiązki związane ze zmianą formy opodatkowania,
 • zmiana w trakcie roku 2022 a kontynuacja tej formy w roku 2023.
 1. Odliczanie strat przez prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z:
 • ulgi na powrót,
 • ulgi dla rodzin wielodzietnych,
 • ulgi dla seniorów niepobierających emerytury.

III.    Zmiany dotyczące obowiązków płatnika PIT – model przejściowy od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.

 1. Uchylenie przepisów nakazujących porównywanie wysokości zaliczki 2022 vs 2021.
 1. Oświadczenia złożone przed dniem 1 lipca 2022 r. oraz ich wpływ na zaliczki
 1. Zaliczki za lipiec 2022 r.:
 • które przepisy stosujemy?
 • co z zaliczkami pobranymi z wynagrodzeń wypłacanych w czerwcu, a wpłacanymi do US w lipcu?
 • co z wynagrodzeniami za czerwiec wypłacanymi w lipcu?
 • UKŚ od lipca 2022 r.
 • stawka PIT – 12% czy 17%?
 • jaka kwota zmniejszająca podatek od lipca 2022 r.?
 1. Zaliczki za kolejne miesiące 2022 r.

IV. Zmiany dotyczące obowiązków płatnika PIT – model docelowy od 2023 r.

 1. Przebudowanie systemu zakładu pracy jako płatnika – zaliczki pracownicze:
 • nowy system naliczania zaliczek pracowniczych
 • podstawa obliczenia zaliczki
 • świadczenia w naturze, a zaliczka
 • przekroczenie progu podatkowego – jaka zaliczka, za miesiąc, w którym przekroczono?
 • przekroczenie progu podatkowego – zaliczka za miesiące kolejne po miesiącu „przekroczeniowym”
 1. Centralna pozycja oświadczeń oraz wniosków składanych przez pracowników:
 • obowiązki pracownika w zakresie składania pracodawcy różnych oświadczeń, w tym do ich aktualizowania
 • odpowiedzialność pracownika za zaniżenie zaliczki
 • wycofywanie oświadczeń
 • od którego momentu należy uwzględniać oświadczenia składane przez pracowników?
 • czy oświadczenia należy składać rokrocznie?
 • jedno oświadczenie, czy kilka oświadczeń?
 • wniosek o niepobieranie zaliczki:
  • kiedy pracownik może złożyć taki wniosek,
  • wpływ wniosku na obowiązki pracodawcy jako płatnika,
  • co z zaliczkami pobranymi przed złożeniem oświadczenia?
 • oświadczenia dotyczące kwoty zmniejszającej:
  • oświadczenia składane jednemu pracodawcy,
  • oświadczenia składane dwóm pracodawcom,
  • oświadczenia składane trzem pracodawcom,
  • oświadczenia osób zarobkujących z różnych tytułów,
 • oświadczenia o pobieraniu zaliczek według stawki 32%
 • zaliczki i oświadczenia pracowników rozliczających się wspólnie z małżonkiem
 • zaliczki i oświadczenia pracowników samotnie wychowujących dzieci
 • zaliczki i oświadczenia dotyczące pracowniczych KUP
 • oświadczenia dot. autorskich kosztów uzyskania przychodów
 • zaliczki i oświadczenia dotyczące zwolnienia z PIT osób do 26go roku życia
 • zaliczki i oświadczenia osób korzystających z ulg: na powrót, dla rodzin wielodzietnych, seniorów pozostających na rynku pracy
 • dochody zagraniczne polskich pracowników i zaliczki pobierane przez polskie zakłady pracy

V. Pozostałe zmiany w PIT wchodzące w życie z mocą wsteczną, tj. od dnia 01.01.2022 r.:

 1. Zmiany w zakresie ulgi dla samotnie wychowujących dzieci:
 • komu przysługuje?
 • warunki skorzystania,
 • ile można zyskać?
 • dochody małoletnich dzieci,
 • zmiany w uldze na dzieci.

 1. Dochody małoletnich dzieci.
 2. Podniesienie limitu odliczeń z tytułu opłat ponoszonych przez członków związków zawodowych oraz dokumentowanie tych wydatków.
 3. Zmiany w uldze na dzieci.
 4. Najem prywatny – zmiana opodatkowania przychodów z najmu osiągniętych w 2022 r. z ryczałtu na skalę podatkową

VI.    Pozostałe zmiany w PIT wchodzące w życie od dnia 01.01.2023 r.:

 1. Moment rozpoznania kosztów z tytułu składek od wypłacanych wynagrodzeń
 2. Ulga na zabytki po zmianach

VII. Hipotetyczny podatek należny za rok 2022:

 1. Dla kogo?
 2. Istota rozwiązania.
 3. Co porównujemy?
 4. Czym jest hipotetczny podatek należny?
 5. Czym jest „klasyczny” podatek należny?
 6. Nadwyżka „klasycznego” podatku należnego nad hipotetycznym.
 7. Nadpłata i jej zwrot.

VIII. Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej:

 1. Pomniejszanie przychodów o część składki zdrowotnej.
 2. Zmiany w terminach płatności ryczałtu.
 3. Zmiany w terminie składania PIT-28.
 4. Odliczenie składki zdrowotnej na karcie podatkowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!