Składka zdrowotna w biznesie po zmianach 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Jedną z kluczowych zmian, które dotknęły polskich przedsiębiorców było przebudowanie systemu składki zdrowotnej. W przygotowaniu się do zmian oraz do ich wdrożenia w firmach największymi problemami były: niska jakość legislacyjna, krótkie vacatio legis, wielokrotne nowelizowanie przepisów, brak przejrzystości komunikacyjnej rządu (konferencje prasowe, tweety, których przekaz nie znajdował odzwierciedlenia w ustawie). Wątpliwości nie rozwiały także wyjaśnienia ZUS.

Niejako w odpowiedzi na powyższe zarzuty ustawodawca zdecydował się „poprawić” część wprowadzonych przepisów. I tak, czeka nas kolejna nowelizacja w zakresie składki zdrowotnej, m.in. rozszerzenie oskładkowania na prokurentów oraz komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej w przypadku kilku działalności (np. kilka spółek), nowy sposób rozliczania nadpłat i niedopłat składki zdrowotnej.  Część przepisów wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2022 r., natomiast część od dnia
1 stycznia 2023 r.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnienia składki zdrowotnej dla biznesu w sposób, który pozwoli na usystematyzowanie wiedzy oraz jej zaktualizowanie w odniesieniu do nadchodzących zmian. Oznacza to, że w trakcie szkolenia nie będą omawiane wyłącznie zmiany, lecz składką zdrowotną jako taką, ze wskazaniem zmienianych obszarów oraz ich finalnego kształtu. Dzięki temu po szkoleniu uzyskacie Państwo pełną wiedzę co do rozliczania składki zdrowotnej po zmianach.

Korzyści:

 • kompleksowe omówienie zagadnienia składki zdrowotnej dla biznesu, z uwzględnieniem zmian nadchodzących od lipca 2022 r. oraz od stycznia 2023 r.,
 • aktualna wiedza,
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program szkolenia:

 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową od dnia 1 lipca 2022 r.:
 • stawka,
 • podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
 • minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,
 • podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
 • minimalna roczna podstawa wymiaru składki,
 • rok podatkowy vs rok składkowy,
 • podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,
 • podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,
 • podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,
 • podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,
 • podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,
 • podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,
 • kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,
 • dotacje, umorzenia i zaniechania poboru, a składka zdrowotna,
 • sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,
 • problematyka różnic remanentowych,
 • ulga na zabytki, B+R, na ekspansję, robotyzację i złe długi vs składka zdrowotna,
 • rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
 • wpływ nadpłaty na raportowanie,
 • niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?
 • jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?
 • zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?
 • czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?
 • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym od dnia 1 lipca 2022 r.:
 • stawka,
 • podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
 • minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,
 • podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
 • minimalna roczna podstawa wymiaru składki,
 • rok podatkowy vs rok składkowy,
 • podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,
 • podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,
 • podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,
 • podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,
 • podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,
 • podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,
 • kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,
 • dotacje, umorzenia, zaniechania poboru PIT, a składka zdrowotna,
 • sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,
 • problematyka różnic remanentowych,
 • ulga na zabytki, B+R, ulga na złe długi vs składka zdrowotna,
 • rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
 • wpływ nadpłaty na raportowanie,
 • niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?
 • jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?
 • zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?
 • czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?
 • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 lipca 2022 r.:
 • stawka,
 • progi składkowe,
 • przychód jako determinant podstawy wymiaru składki,
 • podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
 • czy na ryczałcie jest minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki?
 • podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
 • czy składkę zdrowotną można odliczyć od przychodu?
 • czy na ryczałcie jest minimalna roczna podstawa wymiaru składki?
 • czy na ryczałcie przyjęto konstrukcję „roku składkowego”?
 • niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?
 • jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?
 • rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
 • wpływ nadpłaty na raportowanie,
 • sprzedaż środka trwałego, a podstawa wymiaru składki
 • zawieszenie działalności sposobem na składkę zdrowotną?
 • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową od dnia 1 lipca 2022 r.:
 • stawka,
 • podstawa wymiaru składki,
 • odliczenie składki zdrowotnej od karty podatkowej,
 • nadpłaty, niedopłaty – korekty,
 • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Problematyka składki zdrowotnej w spółkach:
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • wspólnicy i akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej,
 • wspólnicy spółki z o.o.,
 • wspólnicy spółki akcyjnej,
 • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna członków zarządu, prokurentów oraz pozostałych osób pobierających wynagrodzenie na podstawie aktu powołania po zmianach od dnia 1 lipca 2022 r.:
 • stawka,
 • podstawa wymiaru,
 • rozszerzenie oskładkowania na prokurentów,
 • w jaki sposób prokurenci mają zapłacić składkę zdrowotną,
 • podmioty wyłączone spod obowiązku, pomimo pobierania wynagrodzenia na podstawie aktu powołania,
 • podmioty pełniące rolę płatnika oraz ich obowiązki, w tym termin zgłoszenia do ubezpieczeń.
 1. Zagadnienia szczegółowe:
 • korekta PIT po kontroli podatkowej – co ze składką zdrowotną?
 • czy ZUS może podważać dochód na potrzeby składki zdrowotnej?
 • samozatrudnieni niezatrudniający pracowników i niezgłaszający zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych – obowiązek miesięcznego raportowania,
 • ulga na start, a składka zdrowotna,
 • składka zdrowotna osób współpracujących,
 • kilka spółek komandytowych,
 • spółka jawna + spółka komandytowa,
 • spółka jawna + JDG,
 • spółka komandytowa + JDG,
 • spółka partnerska/cywilna + JDG,
 • zaliczki uproszczone a składka zdrowotna,
 • zaliczki kwartalne a składka zdrowotna,
 • czy zmiana formy opodatkowania w roku 2023 będzie oznaczała problemy?
 1. Dyskusja z uczestnikami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!