Dyrektywa ATEX – Wymagania techniczne i dokumentacyjne dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia są praktyczne warsztaty z zakresu techniki przeciwwybuchowej, dostarczające wiedzę w zakresie zaleceń Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) i Dyrektywy ATEX 137 USER (99/92/WE) dla producentów oraz użytkowników urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem a także analiza i wypracowanie punktów krytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy w powiązaniu z zapisami prawa polskiego oraz postanowień dyrektywy ATEX USER 1999/92/WE.

Program szkolenia:

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy.

 • Podstawy prawne, definicje, obowiązki pracodawcy
 • Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem – definicje
 • Ocena i analiza ryzyka
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (informacje podstawowe)

Technika przeciwwybuchowa.

 • Przepisy prawne, zakres dyrektywy,
  Zmiany wynikające z wprowadzenia nowej dyrektywy ATEX 2014/34/UE
 • Normy zharmonizowane
 • Prawa i obowiązki producenta
 • Zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń
 • Podział i znakowanie urządzeń wg dyrektywy ATEX

Proces certyfikacji wg dyrektywy ATEX.

 • Zapewnienie jakości produkcji – Deklaracja i zaświadczenie zgodności
 • Dokumentacja towarzysząca wyrobom Ex
  Jednostka Notyfikowana jako wsparcie dla producenta
 • Analiza i znakowanie punktów krytycznych zagrożonych wybuchem

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!