Kurs księgowo-kadrowy z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących zasad wypłacania świadczeń chorobowych (w tym zasiłku chorobowego i wypadkowego) oraz zmiany w ramach Polskiego Ładu wpływające na rozliczanie list płac w 2022 r.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę między innymi z zakresu zmian obowiązujących od 01.01.2022 w zakresie naliczania wynagrodzeń i ustalania prawa do świadczeń chorobowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Metody szkoleniowe:

przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Program szkolenia:

 1. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu wpływające na rozliczanie list płac w 2022 r.
 2. Podwyższenie progu podatkowego
 3. Zmiana skali podatkowej od 2022 r.
 4.  Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki
 5.  Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek
 6. Ulga dla tzw. klasy średniej
 7. Ulga w ujęciu rocznym
 8. Ulga w ujęciu miesięcznym
 9.  Wniosek o niestosowanie ulgi
 10. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku
 11. Zmiana zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku
 12. Przykłady rozliczeń list płac w praktyce od 2022 r.
 13. Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS
 14. Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia
 15.  Rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem
 16. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a kwestia poboru podatku
 17. Zmiana w rozliczaniu jazd prywatnych autem służbowym
 18. Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika
 19. Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce
 20. Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”)
 21. Ulga dla pracujących emerytów („ulga dla emerytów”)
 22. konieczności stosowania nowych zasad rozliczeń decyduje moment powstania przychodu
 23.  Koszty pracownicze tylko do wysokości przychodu
 24. Koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia i umowie o dzieło
 25. Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń wg założeń Polskiego Ładu
 26. Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku
 1. Zmiany dotyczące świadczeń chorobowych (w tym zasiłku chorobowego i wypadkowego) od 2022 r.
 2. Prawo do świadczeń mimo opóźnienia w opłacaniu składek
 3. Skrócenie okresu, za który należną są świadczenia chorobowe po ustaniu ubezpieczenia
 4. Zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego
 5. Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu
 6. Zmiana w prawie do świadczeń chorobowych po ustaniu tytułu do ubezpieczenia w przypadku osób posiadających prawo do emerytury lub renty
 7. Uprawnienie do macierzyńskiego w razie śmierci pracodawcy
 8. Nowa reguła związana z ponownym ustalaniem podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 9. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych przez ZUS na potrzeby „zasiłkowe”
 10. Ujednolicenie terminów wypłaty świadczeń krótko i długoterminowych
 11. Zmiany w trybie dochodzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!