Lean Management w magazynie – Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi.

Program szkolenia:

Lean Management w magazynie

 1. Co oznacza Lean w przedsiębiorstwie i magazynie – geneza i podstawowe założenia filozofii Lean i Kazein
 2. 7 rodzajów strat w magazynie
 3. Narzędzia Lean i ich rola w magazynie
 4. Podstawowe założenia Lean w magazynie

Zasady organizacji 5S w magazynie

 1. Metodyka i częstotliwość audytów 5 S
 2. Selekcja – eliminacja niepotrzebnych towarów, materiałów i surowców w magazynie
 3. Eliminacja nierotów
 4. Program czerwonej etykiety
 5. Raport materiał – urządzenie
 6. Systematyka – organizacja przestrzeni magazynowej
 7. Analiza ABC przestrzeni magazynowej
 8. Wykorzystanie wizualnych metod kontroli przestrzeni magazynu
 9. Sprzątanie
 10. Autonomiczne sprzątanie czy też zewnętrzna firma?
 11. Organizacja „kącików czystości”
 12. Harmonogramowanie sprzątania
 13. Standaryzacja – budowa procedur i instrukcji
 14. Samodyscyplina – przestrzeganie 5 S w magazynie

Wizualizacja w magazynie

 1. Zarządzanie magazynie przy pomocy znaków poziomych – oznaczenie miejsc ruchu i składowania
 2. Zarządzanie poziomem zapasu przy pomocy znaków poziomych – wizualne KANBANY
 3. Kody kolorystyczne
 4. Tablice cieni w magazynie

TPM w magazynie

 1. Konserwacja profilaktyczna sprzętu magazynowego
 2. Konserwacja prognozowana
 3. Autonomiczne utrzymanie wyposażenia magazynowego
 4. Wpływ TPM na poziom zapasu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w magazynie

Lean przestrzeni magazynowej – analiza i projektowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej

 1. Analiza dotychczasowego layout w magazynie
 2. Analiza efektywności przepływu materiałów przy pomocy wykresów spaghetti
 3. Projektowanie nowego layout

Zasady podwyższania efektywności zagospodarowania magazynu

 1.  Metody zwiększające efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej
 2. Automatyzacja magazynowania – podwyższenie efektywności czy tez nie?
 3. Regały przesuwne
 4. Regały przepływowe
 5. Urządzenia wspomagające magazynowanie
 6. Antresole
 7. Podwyższanie efektywności pracy wózków widłowych

Automatyczna identyfikacja i jej wpływ na efektywność pracy magazynu

 1. Kody EAN
 2. Kody QR
 3. Kody RFID
 4. Kody RFID a poprawa bezpieczeństwa i efektywności działania wyposażenia magazynowego

Przyczyny powstawania zapasu

 1. Miejsca i przyczyny powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 2. Zapasy w magazynach
 3. Składowanie rozproszone
 4. Zapas jako produkcja w toku
 5. Zapasy nieewidencjonowane

Polityka utrzymania zapasu

 1. Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 2. Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 3. Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 4. Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 5. Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
 6. Macierz ABC-XYZ
 7. Wielowymiarowa analiza zapasu

Controling zapasów

 1. Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 2. Wskaźniki związane z utrzymaniem zapasu
 3. Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

Logistyczne planowanie potrzeb -LRP

 1. Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
 2. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP
 3. Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

Just in Time

KANBAN

 1. Rola magazynu w KANBAN – zmiana przestrzeni magazynu i zakresu obowiązków pracowników magazynowych
 2. Karty KANBAN i ich przepływ
 3. Organizacja stanowisk pod KANBAN
 4. Organizacja dostaw materiałów i kitów w KANBAN

Materiały szkoleniowe obejmują:

1. Prezentacje multimedialną,

2. Narzędzie do analizy ABC zapasu (MS EXCEL)

3. Narzędzie do wielowymiarowej analizy zapasu dla firmy produkcyjnej i handlowej

4. Przykład arkusza do analizy XYZ

5. Narzędzie do obliczania EOQ (MS EXCEL)

6. Narzędzie do MSWZ (MS EXCEL)

7. Przykłady wskaźników w obszarze zapasów i magazynowania

8. Arkusz kalkulacji kosztów magazynowania (MS EXCEL)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!