NX CAD2 – Szkolenie zaawansowane.

Cele szkolenia:

Zapoznanie się z interfejsem użytkownika.
Nabycie oraz rozwój umiejętności tworzenia zaawansowanych wirtualnych modeli przestrzennych z użyciem funkcji szkicownika (Sketch) oraz modelowania z użyciem cech (Features).
Zdobycie wiedzy na temat modelowania powierzchniowego.
Uzyskanie informacji o wersjach oraz zmianach komponentów w złożeniach.
Nabycie umiejętności tworzenia zaokrągleń o zmiennych parametrach.
Zdobycie wiedzy na temat tablic komponentów i rodzin części
Zdobycie umiejętności pracy z dużymi złożeniami.
Nabycie umiejętności modyfikacji modeli nieposiadających historii.
Nabycie praktycznych umiejętności renderowania modeli.

Program szkolenia:

Konstruowanie szkiców.
Zarządzanie więzami.
Dodatkowe techniki szkicownika.
Podstawy modelowania powierzchniowego.
Menu Expressions.
Kopiowanie cech.
Funkcje modułu Assemblies.
Nastawy referencyjne.
Część deformowalna.
Metoda Top-Down modelowania złożenia.
Funkcja Interpart References.
Konfiguracje złożeń.
Offsetowanie krzywych.
Wyodrębnianie i upraszczanie geometrii.
Docinanie brył.
Operacje na ścianach.
Zaokrąglanie ze zmiennym promieniem.
Zapamiętywanie warunków przylegania.
Tablice komponentów.
Rodziny części.
Wersje i zamiany komponentów w złożeniach.

Feature oraz Sketch:
Pliki NX.
Interfejs użytkownika systemu NX.
Układy współrzędnych.
Obiekty typu Hole, Boss, Pocket, Pad, Slot, Groove, Thread.
Operacje na obiektach.
Operacje na bryłach.
Operacje na krawędziach.
Freefrom Modeling:
Tworzenie szkiców 2D i 3D.
Wyciągnięcia po krzywej.
Analiza powierzchni.
Operacje na powierzchniach.
Praca z dużymi złożeniami:
Grupy komponentów.
Zbiory Referencyjne.
Wiązania pomiędzy złożeniami a obiektami.
Kopiowanie złożeń.
Struktura złożenia.
Animacja ruchu bazująca na więzach.

Modelowanie synchroniczne, Wizualizacja Visualize Shape oraz True Shading:
Funkcje modyfikacji bryły.
Funkcje modyfikacji obiektów.
Operacje na bryłach i obiektach.
Więzy.
Renderowanie elementów, ustawienia tła, tekstury.
Egzamin praktyczny obejmujący poruszane i przećwiczone zagadnienia