Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców.

Dyrektywa o ochronie „sygnalistów” oraz projekt ustawy o ochronie „sygnalistów” – jak przygotować się do nadchodzących niebawem zmian prawa i wywiązać się z obowiązków dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa? Jak zaprojektować i wdrożyć zgodny z prawem i skuteczny system przyjmowania zgłoszeń ? Co zrobić, aby uniknąć kar za naruszenie obowiązków wynikających z procedowanej już w Sejmie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Program szkolenia

 1. Dotychczasowe uregulowania na gruncie prawa polskiego dotyczące zgłaszania przez osoby uprawnione naruszeń prawa w ramach tzw. „anonimowego zgłaszania naruszeń”.
 2. Główne cele Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu ustawy w tym zakresie.
 3. Projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – jakie zwiera regulacje i rozwiązania? Jaki jest stan prac parlamentarnych
 4. Wyłączenia spod zobowiązań wynikających z Dyrektywy.
 5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zobowiązań.
 6. Omówienie najważniejszych „definicji”, którymi posługują się oba akty prawne.
 7. Zasady dotyczące zgłaszania naruszenia.
 8. Omówienie wszystkich obowiązkowych elementów procedury wdrażanej przez podmiot zobowiązany (zwracamy uwagę na sankcję w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, wskazaną w projekcie ustawy, w przypadku wdrożenia procedury niezgodnie nie ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa albo ustanowienia jej z naruszeniem art. 29 ust. 1):
  • Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia; w odniesieniu do osoby zgłaszających naruszenie oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  • Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz osób (podmiotów) biorących udział w realizacji procedury;
  • Obowiązek zachowania poufności oraz przetwarzanie danych osobowych;
  • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń;
  • Zakaz działań odwetowych. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi
 9.  Przedstawienie konkretnych zapisów w przykładowej procedurze dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
 10. Ochrona sygnalistów a RODO – jakie zmiany i uaktualnienia w systemie ochrony danych osobowych są konieczne?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!