Planowanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie – MS Excel w firmie.

Program szkolenia:

Funkcje Excelowe

– Logika działania funkcji

– Porządkowanie danych (m.in. FRAGMENT.TEKSTU(), ZŁĄCZ.TEKSTY())

– Praca w tabelach (m.in. ADR.POŚR(), WYSZUKAJ.PIONOWO(), LICZ.JEŻELI())

Importowanie danych zewnętrznych

– Z innych plików Excela

– Z plików tekstowych

– Ze stron internetowych

– Z baz danych

Inne funkcjonalności Excelowe

– Formatowanie warunkowe

– Wymuszanie poprawności danych

– Usuwanie duplikatów

Ćwiczenia utrwalające

– Praca na arkuszach wymuszająca import danych i obróbkę ich za pomocą poszczególnych funkcji

Zaawansowane funkcje Excelowe

– Powtórzenie / utrwalenie wiedzy o funkcjach z poprzedniego dnia

– Zaawansowane przykłady w praktyce

Tabele przestawne

– Logika działania tabeli przestawnych

– Grupowanie i filtrowanie danych

– Pola i elementy obliczeniowe

– Wykresy przestawne

– Tworzenie tabel przestawnych z zewnętrznych źródeł danych

Wprowadzenie do Accessa

– Różnice między Excelem

– Rodzaje danych – kiedy i jakie stosować?

– Kwerendy (wybierające, tworzące, modyfikujące, usuwające)

– Eksportowanie danych do Excela

– Synchronizacja Excela z Accessem – Tworzenie kwerend w języku SQLv