Szkolenie SQL język dostępu do bazy danych Oracle, MS SQL Server poziom I i II.

Program szkoleniowy:

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Relacyjny model danych

 • Schematy użytkownika
 • Podstawowe struktury danych
 • Zależności między strukturami
 • Język SQL – wybieranie danych

Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

Tworzenie zapytań

 • Słowa kluczowe
 • Składnia poleceń
 • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel
 • Sortowanie danych

Użycie funkcji w zapytaniach

 • Funkcje jednowierszowe
 • Funkcje grupowe
 • Konwersja typów danych
 • Wybieranie danych z wielu tabel

Sposoby łączenia tabel

Rodzaje złączeń

 • Równościowe (equi-join)
 • Nierównościowe (non-equi-join)
 • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostronne, prawostronne, obustronne
 • Samozłączenie (self-join)

Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

 • Suma
 • Przecięcie
 • Różnica

Podzapytania

 • Zwykłe
 • Skorelowane

Język manipulowania danymi (DML)

 • Insert
 • Update
 • Delete
 • Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

Transakcje

 • Idea transakcyjności operacji
 • Zatwierdzanie (commit)
 • Odrzucanie (rollback)
 • Punkty zachowania (savepoint)

Język definiowania danych (DDL)

 • Typy danych
 • Tworzenie tabel
 • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
 • Zarządzanie tabelami
 • Pojęcie kluczy
 • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

Pojęcie perspektywy

Sekwencje i ich zastosowanie

Indeksowanie danych

 • Cele
 • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
 • Zarządzanie indeksami

Użytkownicy i zarządzanie schematami

Uprawnienia i role

 • Uprawnienia obiektowe i systemowe
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Przekazywanie uprawnień
 • Synonimy

Relacyjny model danych

 • Podstawowe struktury danych
 • Zależności między strukturami

Język SQL – wybieranie danych

Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

Tworzenie zapytań

 • Słowa kluczowe
 • Składnia poleceń
 • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

Sortowanie danych

Użycie funkcji w zapytaniach

Wybieranie danych z wielu tabel

Sposoby łączenia tabel

Rodzaje złączeń

 • Równościowe (equi-join)
 • Nierównościowe (non-equi-join)
 • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
 • Samozłączenie (self-join)

Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

 • Część wspólna (Union)
 • Przecięcie (Intersect)
 • Różnica (Except)

Podzapytania

 • Zwykłe
 • Skorelowane

Język manipulowania danymi (DML)

 • Insert
 • Update
 • Delete
 • Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

Transakcje

 • Idea transakcyjności operacji
 • Zatwierdzanie (commit)
 • Odrzucanie (rollback

Przegląd różnych wariantów zapytań

Podzapytania

 • Zwykłe
 • Skorelowane

Użycie funkcji w zapytaniach

 • Funkcje jednowierszowe
 • Funkcje grupowe
 • Konwersja typów danych

Funkcje analityczne

Tworzenie tabel

 • Typy danych
 • Tworzenie i usuwanie tabel
 • Dodawanie i modyfikacja kolumn
 • Tworzenie i edycja ograniczeń danych

Tabele tymczasowe i zmienne tablicowe

 • Lokalne tabele tymczasowe
 • Globalne tabele tymczasowe
 • Zmienne tablicowe

Widoki

 • Zastosowania
 • Tworzenie różnych wariantów widoków
 • Ograniczenia widoków

Indeksowanie danych

 • Cele
 • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
 • Zarządzanie indeksami
 • Indeksy klastrowane i nie klastrowane

Tworzenie zapytań z wykorzystaniem mechanizmu Full-Text Search

 • omówienie mechanizmu przeszukiwania pełnotekstowego
 • tworzenie indeksów Full-Text Search
 • efektywne wyszukiwanie danych z wykorzystaniem mechanizmu Full-Text Search
 • elastyczne wyszukiwanie danych z wykorzystaniem mechanizmu Full-Text Search

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!