Technika i obsługa łożysk wraz z użytkowaniem uszczelnień.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wpływem na trwałość i bezawaryjną pracę łożysk poprzez: prawidłowy dobór, montaż, uszczelnianie i smarowanie; diagnostykę łożysk i maszyn, ustawianie współosiowości i wyważanie dynamiczne; analiza uszkodzeń łożysk i sposoby ich zapobiegania.

Program szkolenia:

Całościowa koncepcja obsługi łożysk
Przegląd łożysk i ich charakterystyki
Układy łożysk
Pasowania i tolerancje wykonania łożysk
System oznaczeń łożysk
Smarowanie łożysk smarem plastycznym, smarowanie olejem
Uszczelnienia łożysk
Uszkodzenia łożysk
Montaż i demontaż łożysk:
przy użyciu urządzeń mechanicznych
przy użyciu nagrzewnic indukcyjnych
przy użyciu urządzeń hydraulicznych
Montaż i demontaż łożyska baryłkowego przy użyciu nakrętki hydraulicznej z uwzględnieniem pomiarów luzów roboczych na elementach tocznych
Ustawianie współosiowości napędów urządzeniem laserowym „Shaft 200”

Diagnostyka łożysk (okresowa, ciągła on-line; urządzenia i przyrządy):
Sprawdzanie łożysk w czasie postoju maszyny
Sprawdzanie łożysk w czasie pracy maszyny:
Sprawdzanie temperatury
Wykrywanie źródeł hałasu i drgań przy pomocy stetoskopu
Pomiar prędkości drgań, przyspieszenia drgań i przemieszczenia
Skuteczność i zalety analizy widmowej drgań

Ćwiczenia praktyczne z montażu i demontażu łożysk tocznych
Montaż i demontaż mechaniczny łożysk w otworach nieprzelotowych
Montaż i demontaż mechaniczny łożysk na powierzchniach zewnętrznych wałów
Montaż i demontaż łożysk wahliwych za pomocą nakrętek hydraulicznych
Montaż i demontaż termiczny łożysk walcowych (z zastosowaniem nagrzewnic oraz płyt indukcyjnych)
Demontaż łożysk ściągaczami mechanicznymi oraz hydraulicznymi
Pomiary luzów łożyskowych
Zastosowanie stetoskopów (diagnostyka wibroakustyczna) do diagnostyki stanu eksploatacyjnego łożysk tocznych

Uszczelnienia ruchu obrotowego
Tuleje regeneracyjne wału
Uszczelnienia ruchu posuwisto-zwrotnego
Uszczelnienia specjalne (wykonywane metodą
obróbki skrawaniem)
Dobór uszczelnień
Przegląd materiałów na uszczelnienia
Uszkodzenia uszczelnień
Montaż uszczelnień
Regeneracja siłowników hydraulicznych