Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych.

Program szkolenia:

 1. Przypomnienie pojęcia metrologii
 2. Metodyka pomiarów a dokumentacja techniczna
 3. Podstawowe cechy metrologiczne przyrządów pomiarowych
 4. Wymagania norm dotyczące środków kontrolno – pomiarowych
 5. Proces potwierdzenia metrologicznego
 6. Podstawowe przyrządy pomiarowe – budowa i zasada działania
 • przyrządy suwmiarkowe
 • przyrządy mikrometryczne
 • czujniki pomiarowe
 • wysokościomierze
 • sprawdziany funkcjonalne
 1. Błędy i niepewność pomiaru
 2. Podstawy współrzędnościowej techniki pomiarowej
 3. Dobór środków kontrolno – pomiarowych
 4. Tolerancje geometryczne – opis i metodyka pomiaru
 5. Ćwiczenia praktyczne polegające na pomiarach podstawowymi przyrządami pomiarowymi