Zaawansowany kurs rysowania schematów elektrycznych w SEE.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do czytania schematów elektrycznych5

Metody oznaczania symboli

 Rozpoznawanie podstawowych symboli w schemacie

 Omówienie przykładowego projektu

Pobranie wersji SEE Electrical

Rodzaje konfiguracji SEE Electrical (Basic, Standard, Advanced)

Budowa interfejsu programu

Główny pasek narzędzi i jego zakładki

 Eksplorator projektu

 Eksplorator symboli

 Eksplorator symboli wg kodu

 Eksplorator poleceń

 Okno właściwości

 Okno podglądu rysunku

Tworzenie nowego projektu

Zakładanie nowego projektu

 Zakładanie schematu zasadniczego

Szablony i arkusze

Co to jest szablon rysunku?

 Co to jest szablon projektu?

 Rodzaje szablonów

 Informacje o projekcie i rysunku

 Okno Właściwości szablonu projektu

 Okno Właściwości szablonu rysunku

 Właściwości schematu zasadniczego

 Edycja tabeli arkusza

 Podmiana arkusza formatowego

 Tworzenie własnego arkusza formatowego

Podstawowe funkcje programu

Linia potencjałowa

 Linia połączeniowa. Metody prawidłowego łączenia

 Adresy krosowe. Przenoszenie potencjału pomiędzy stronami

 Siatka

 Wykorzystanie funkcji “Pokaż obrys elementu”

 Połączenie ukośne

 Kopiowanie wielokrotne

 Węzły kierunkowe

 Szeroka i ścisła strefa zaznaczania

 Dodawanie komentarzy

 Automatyczna numeracja połączeń

 Szybka edycja klawiszem F6

 Wstawianie tekstów

 Rysowanie elementami geometrycznymi

Symbole

Wyszukiwanie i wstawianie symboli

 Metody obracania symboli

 Podstawowe właściwości symboli

 Tworzenie własnych folderów z symbolami

 Master & Slave na przykładzie stycznika

 Sterownik PLC

 Tworzenie własnych symboli

Kable

Wstawianie kabla

 Właściwości kabli

Zestawienia

Co to są zestawienia?

 Zawartość podstawowych zestawień

 Generowanie zestawień

 Zbiorcze generowanie zestawień

Szybsza praca w programie

Możliwości opcji “Konfiguracja SEE Electrical”

 Dostosowanie paska szybkiego dostępu

 Widoczność i umiejscowienie elementów interfejsu

 Definiowanie grup zakładek

 Tworzenie własnych skrótów klawiszowych

 Edytor aparatury

 Edytor zacisków

 Edytor kabli

 Edytor połączeń

 Edytor dokumentów

 Debugger

Praktyka – rysujemy pierwszy schemat

Zakładanie i edycja nowego projektu

 Dodawanie i edycja strony tytułowej

 Linie potencjałowe

 Zasilanie

 Zasilacz

 Sterownik PLC

 Sterowanie i sygnalizacja

 Układ napędowy

 Kabel  Generowanie dokumentacji

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
    Zapisz się do newslettera

    Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!