Zastosowanie metodyki BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej według ISO 19650 w branży budowlanej.

Program szkolenia:

Koncepcje, zasady i terminologia BIM

 • Podstawy BIM,
 • Wdrożenia BIM w Polsce i Europie
 • Najczęściej wykorzystywane oprogramowanie BIM
 • Przykładowe standardy pracy
 • Uniwersalne formaty wymiany danych: IFC, BCF

Przeglądy i wykorzystanie informacji z BIM

 • Pozyskiwanie informacji z modeli BIM przy użyciu bezpłatnych narzędzi BIM
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem bezpłatnych programów do odczytu modeli BIM.

Planowanie realizacji inwestycji w BIM

 • Określenie stanu dotychczasowego w organizacji
 • Podstawy procesu informacyjnego BIM wg ISO 19650-1 i ISO 19650-2
 • Wymagania Informacyjne Eksploatacji (AIR)
 • Wymagania Wymiany Informacji (EIR)
 • Tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i dobre praktyki

Przygotowanie do realizacji inwestycji w BIM

 • Wymagania i struktura Planu Realizacji BIM (BEP) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce
 • Tworzenie projektu; modelowanie, detalowanie

Realizacja i koordynacja projektu BIM

 • Warsztaty w Środowisku współdzielenia danych (CDE) na przykładzie Autodesk BIM 360 DOCS:
 • Zarządzanie kontem i projektem
 • Ustawianie parametrów, ról i uprawnień
 • Zarządzanie strukturą danych
 • Przeglądanie i zarządzanie dokumentacją
 • Eksport do zewnętrznych formatów plików

Zwinne zarządzanie projektami (VDC, Lean, Agile)

 • Wybrane praktyki zwinnych metod zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w projektach BIM

Ćwiczenia i podsumowanie szkolenia