Szkolenia

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. Kto się nie rozwija, ten się cofa.

Szkolenia twarde/eksperckie:

Akademia podatkowo – prawna 2023 z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych z wykorzystaniem narzędzi IT. Kurs samodzielnego księgowego. Szkolenie SEP G1/G2/G3 (D+E) oraz pomiary Wpływ obróbki cieplno – chemicznej na własności mechaniczne i na parametry wytrzymałościowe materiałów. Dyrektywa ATEX – Wymagania techniczne i dokumentacyjne dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Technika i obsługa łożysk wraz z użytkowaniem uszczelnień. Programowanie sterowników logicznych i robotów przemysłowych ABB. NX CAD2 – Szkolenie zaawansowane. SOLIDWORKS Zaawansowane modelowanie złożeń. Pricing, polityka cenowa. Metody ustalania cen. Zarządzanie zapasami. Lean Management w branży produkcyjnej jako narzędzie usprawniające procesy. Lean Management w magazynie – Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi. Planowanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie – MS Excel w firmie. Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych. Nowoczesny magazynier – gospodarka logistyczna. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Szkolenie z zakresu czytania rysunku technicznego. Zaawansowany kurs rysowania schematów elektrycznych w SEE. Zastosowanie metodyki BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej według ISO 19650 w branży budowlanej. Szkolenie SQL język dostępu do bazy danych Oracle, MS SQL Server poziom I i II. Social media – skuteczne taktyki dla biznesu. Obsługa pakietu office: excel – poziom podstawowy / średniozaawansowany / zaawansowany Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych normy PN-EN ISO 9001:2015 – analiza ryzyk i szans. Kurs księgowo-kadrowy z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Podstawy bezpieczeństwa informacji w organizacji. Akademia Doskonalenia Rozwoju Jakości Usług Gastronomicznych. RODO. Składka zdrowotna w biznesie w 2022r. Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców.

Kompetencje miękkie:

Budowanie wyniku sprzedażowego poprzez profesjonalizację sprzedaży z wykorzystaniem systemu CRM z elementami telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta. Zaawansowane negocjacje w biznesie i skuteczne techniki sprzedaży. Obsługa trudnego klienta. Zarządzanie klientem strategicznym – poziom zaawansowany. Negocjacje zakupowe i sprzedażowe. Komunikacja w zespole dla managerów i kadry zarządzającej. Zarządzanie ludźmi (kierowanie). Odpowiedzialne przywództwo. Zarządzanie zespołem i komunikacja wewnętrzna. Zarządzanie klientem strategicznym poziom zaawansowany Prowadzenie efektywnych spotkań z pracownikami

Szkolenia darmowe

Szkolenie online: Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi. Szkolenie online: Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych. Szkolenie online: Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych RIS i organizowane szkolenia (nie ma szkolenia, którego szukają Państwo – napisz do nas lub zadzwoń